O mnie

Radca Prawny

Kompleksowa obsługa prawna dla Ciebie i Twojego biznesu

Grzegorz Dąbrowski

Ukończyłem magisterskie studia prawnicze, a następnie rozpocząłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Po ukończeniu aplikacji zdałem egzamin radcowski i od 2016 roku posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Ponadto ukończyłem staż asystencki organizowany przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, jak również brałem udział licznych szkoleniach i konferencjach prawniczych organizowanych przez: Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Od początku mojej pracy zawodowej jestem związany z branżą prawniczą i co ważne poznałem ją zarówno od strony pełnomocnika, jak również od strony wymiaru sprawiedliwości. Pracując w Kancelarii Radcy Prawnego nauczyłem się pracy w zawodzie radcy prawnego, natomiast dzięki pracy na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu  nabyłem bezcenne doświadczenie w zakresie jego funkcjonowania. Poza tym stale współpracuję z Wydawnictwem C.H. Beck sp. z .o.o. w Warszawie, dzięki czemu nieustannie podnoszę swoją wiedzę. Jestem współautorem i recenzentem kilkunastu pozycji przeznaczonych dla studentów, jak również przygotowujących do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz prawniczych egzaminów zawodowych.  

Pracuj ze mną

Moi klienci i współpracownicy cenią u mnie sumienność, opanowanie i profesjonalizm.

Zawsze konsekwentnie dążę do wyznaczonych przez siebie celów i nie boję się trudnej oraz wymagającej zaangażowania pracy.

 

Doświadczenie

Wiedza, umiejętności i praktyka to składniki mojego doświadczenia, które gwarantuje wysoki poziom świadczonej pomocy prawnej.

Edukacja

  • Studia prawinicze
  • Aplikacja radcowska
  • Staż asystencki

Doświadczenie

  • Kancelaria Radcy Prawnego
  • Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
  • Wydawnictwo C.H. Beck w Warszawie

Publikacje

  • G. Dąbrowski, A. Malinowski, Aplikacje prawnicze. Testy i komentarze, Wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018;
  • G. Dąbrowski, M. Matuszewska, B. Morawska, K. Prusak-Górniak, A. Szymańska, Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019, Tom 3. Wzory pism z komentarzami. Etyka zawodowa, Wyd. 9, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018;
  • G. Dąbrowski, Spółka komandytowo-akcyjna; Spółka akcyjna [w:] D. Wetoszka, Prawo gospodarcze. Podręcznik dla aplikantów, Wydawcnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018;
  • G. Dąbrowski, M. Matuszewska, B. Morawska, K. Prusak-Górniak, A. Szymańska, Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018, Tom 4, Wyd. 8, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.

Kontakt

Telefon

791 267 580

Email

kontakt@radcaprawny-dabrowski.pl

Adres

Wazów 8/11
33-300 Nowy Sącz

Share This