Usługi prawne

Czym się zajmuję?

Porada prawna

Życie stale dostarcza nam pytań i problemów prawnych. Prawo reguluje co raz więcej obszarów i jest przy tym coraz bardziej skomplikowane. Dodatkowo jego częste zmiany sprawiają, że te przepisy które jeszcze niedawno były nam dobrze znane, dziś mają inne brzmienie. Dlatego niezależnie czy sprawa dotyczy Ciebie czy też Twojego biznesu skonsultuj ją ze mną za nim podejmiesz decyzję. 

Konsultacje

Czy podpisanie tej umowy jest bezpieczne i korzystne?

Czy mam szansę na rozwód i alimenty?

Czy w związku z wypadkiem należy mi się odszkodowanie?

Czy mam prawo do spadku lub zachowku?

Jak mogę odzyskać moje pieniądze?

Czy w mojej sprawie można jeszcze coś zrobić?

 

W czym mogę Ci pomóc?

U

Umowy

Apelacje

Pozwy

Odwołania

Wnioski

Wezwania

i

Skargi

l

Inne pisma

Prawo cywilne i gospodarcze:

 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • skargi pauliańskie,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • sprawy o zapłatę,
 • uchylenie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • uznanie wyroków sądów zagranicznych,
 • spadki,
 • zasiedzenia nieruchomości,
 • ustanowienie służebności,
 • księgi wieczyste,
 • postępowania klauzulowe i egzekucyjne,
 • windykacja zadłużenia,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wnioski o dofinansowanie z Urzędu Pracy,
 • rejestracja spółek,
 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców,

Prawo rodzinne:

 • rozwody,
 • separacje,
 • unieważnienie małżeństw,
 • alimenty,
 • podział majątku,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • władza rodzicielska,
 • kontakty z dziećmi,
 • ubezwłasnowolnienia,
 • opieka i kuratela,

Prawo pracy:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • wypadki przy pracy,
 • niezdolność do pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • mobbing,
 • dyskryminacja,
 • odwołania od decyzji ZUS i KRUS,

Prawo administracyjne:

 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • pisma, wnioski lub zgłoszenia urzędowe,
 • skargi na decyzje,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • skargi na bezczynność.

Umów się na konsultacje

Rozmowa to najlepszy sposób na przedstawienie problemów, oczekiwań i rozwiązań. Dlatego jeśli chcesz uzyskać poradę prawną lub zlecić sprawę, umów się na konsultacje podczas której chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Ile będzie wynosiło wynagrodzenie?

Wysokość honorarium jest ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego lub nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi oraz innych warunków wymaganych przez klienta.

Czy przekazanie informacji do Kancelarii jest bezpieczne?
Tak. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.
Jak przygotować się na konsultacje w Kancelarii?
Należy przynieść wszystkie dokumenty związane ze sprawą. W razie nieposiadania oryginałów dokumentów  możliwe jest dostarczenie ich kopii.

Kontakt

Telefon

791 267 580

Email

kontakt@radcaprawny-dabrowski.pl

Adres

Wazów 8/11
33-300 Nowy Sącz

Share This